Komentarz do egzaminu gimnazjalnego 2013

24 kwietnia w całej Polsce uczniowie gimnazjum pisali końcowy egzamin z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Już po raz drugi egzamin z matematyki był samodzielny i oddzielony od innych przedmiotów. W ciągu 90 minut uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań typu testowego i 3 zadania otwarte, które musieli rozwiązać i przedstawić swoje rozumowanie.

Zadania testowe polegały na wyborze poprawnej odpowiedzi lub dokończeniu zdania tak, aby było prawdziwe lub też zaznaczenia przy podanych stwierdzeniach- prawda lub fałsz.

Moim zdaniem tegoroczne zadania były dużo lepsze niż w latach ubiegłych i istotnie odbiegały poziomem od sprawdzianu , którzy pisali uczniowie na jesieni. W dużym stopniu wymagały znajomości różnych faktów i wiedzy matematycznej z zakresu gimnazjum, wymagały również rozumowania i czytania treści zadań ze zrozumieniem. Podanie poprawnej odpowiedzi musiało być poprzedzone najpierw zrozumieniem zagadnienia, następnie wybraniem odpowiedniej metody rozwiązania, i/lub przeprowadzeniem poprawnych obliczeń. Było również kilka dość trywialnych zadań, ale było ich niewiele. Zadania były różnorodne, zakres sprawdzanych treści dość rozległy i w zasadzie pokrywał się z wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej.

Tak jak zapowiadała CKE, zadania w tegorocznym egzaminie wymagały znajomości i biegłości stosowania treści matematycznych zawartych w Podstawie w połączeniu z umiejętnościami rozumowania i modelowania.

Mamy nadzieję, że zamieszczane na stronach Fundacji od prawie dwóch lat, specjalne przykłady zadań przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego pomogło wielu uczniom przejść pozytywnie ten egzamin.

Nie znamy jeszcze wyników egzaminu i jeszcze przez jakiś czas nie będziemy ich znać. Warto dobrze się im przyjrzeć. Ewentualny niski poziom wyników będzie bardzo alarmującym symptomem.

Finał XIV Konkursu

23 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie XIV edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich, organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na stronie wydziału MiNI   można obejrzeć zdjęcia  z uroczystości  i poznać  warunki konkursu. Po raz pierwszy finał odbył się w nowym gmachu wydziału MiNI. Poznaliśmy tegorocznych laureatów – ich lista również znajduje się na stronie wydziału MiNI.  Jeden z nich otrzyma od Fundacji nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie na pierwszy rok studiów. Już po raz 3 Fundacja Rodziny Maciejko funduje taką nagrodę. Nasz program stypendialny wspierania rozwoju talentów przewidziany jest także na kolejne lata i kolejne edycje konkursu. Warunki przyznania stypendium opisane są w zakładce Programy/Program Stypendialny. O tym kto będzie naszym stypendystą dowiemy się dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji na studia, we wrześniu 2013.

Konkurs matematyczny ma już długą, bo 14 letnią tradycję. W tym roku wzięło w nim udział ponad 3700   uczniów, w większości z terenu całego kraju, ale  aż około  3/4 uczestników pochodziło z małych miejscowości. Głównym celem i zadaniem konkursu- co podkreślał w swoim wystąpieniu Dziekan dr Krzysztof Bryś –  jest  nawiązanie kontaktu ze szkołami i zainteresowanie matematyką   uczniów, którzy nie  mieszkają w dużych miastach.  Obecnie Internet stwarza możliwość uczestnictwa w konkursie na jednakowych warunkach dla uczniów z każdego zakątka Polski. Konkurs promuje także studia na Politechnice Warszawskiej.