Filmy edukacyjne

Szanowni Czytelnicy,

Rozpoczynamy nowy projekt edukacyjny – kurs „Samouczek Matematyczny”.  Znając wyniki różnych badań nad nauczaniem matematyki oraz rozumiejąc potrzebę wielu uczniów indywidualnego, spokojnego uczenia się, podjęliśmy próbę opracowania specjalnych materiałów dydaktycznych spełniających te wymagania.

Korzystając z tablicy interaktywnej, nagrywamy krótkie 5-8 minutowe filmiki dotyczące matematyki. Pierwszym tematem, który podjęliśmy są ułamki. Cykl ten przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 ( lub starszych, mających kłopoty z ułamkami) i zawiera 16 odcinków. Następnym tematem są “Procenty”, przeznaczone dla uczniów gimnazjum. Każdy z filmików jest w postaci swobodnej rozmowy. Uczeń może przesłuchiwać dany odcinek dowolną liczbę razy. Ćwiczenia do tych filmików zostaną dołączone poza nagraniami , ale nie są konieczne do opanowania wiedzy na omawiane tematy. Uczniowie mogą i powinni korzystać ze zwykłych szkolnych ćwiczeń i zbiorów zadań. Nie sprawdzamy opanowanej  i przyswojonej wiedzy. Zostawiamy to w gestii nauczycieli i samych uczniów.

Wszystkie nagrania zostały wykonane bez żadnych  nadzwyczajnych środków.

Zamiarem Fundacji jest utworzenie mapy tematów z zakresu matematyki szkolnej, zgodnych z Podstawą Programową i  stopniowe realizowanie  filmów dotyczących wybranych tematów.

Pierwsze, pilotażowe nagrania nt. „Ułamki” ma 16 odcinków, cykl “Procenty” ma 11 odcinków. (dostępne tutaj – Publikacje/Filmy edukacyjne).

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Fundacji (frm@maciejko.org).

Krystyna Dałek