Dane identyfikacyjne

FUNDACJA RODZINY MACIEJKO

ul. Puławska 16A, lok. 38, 02-512 Warszawa

e-mail: frm@maciejko.org

www.maciejko.org

KRS: 0000324098, REGON: 141761014, NIP:521-351-91-19

Logo fundacji:

Uprzejmie informujemy, iż użycie logo fundacji jest możliwe do wykorzystania po wcześniejszym zezwoleniu jego właściciela.