Liczby dziesiętne

Poziom: gimnazjum

Oddajemy do Waszej dyspozycji kolejne nagrania – tym razem dotyczą one liczb dziesiętnych. Jest to 8 krótkich filmików nagranych w takiej samej konwencji, jak poprzednie.

Nagrania skierowane są zarówno dla uczniów, którzy nie poznali jeszcze pozycyjnego dziesiątkowego systemu, jak również dla uczniów, którzy chcą ten temat powtórzyć.

Tym razem celowo pozostawiliśmy drobne niedociągnięcia w tekście, licząc na to, że wyłapiecie je i napiszecie do nas. Zwracamy także uwagę, że nie jest naszym celem doskonałość techniczna, ale zachęcenie Was do swobodnej rozmowy na różne matematyczne tematy.

Dobre ćwiczenia do zamieszczonych nagrań znajdziecie na Kartach Pracy nr.1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, które są dostępne tutaj

Zamieszczone nagrania zawierają:

Odcinek 1. Pozycyjny system dziesiętny
Odcinek 2. Dodawanie liczb dziesiętnych
Odcinek 3. Odejmowanie liczb dziesiętnych
Odcinek 4. Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych
Odcinek 5. Dzielenie z resztą
Odcinek 6. Mnożenie i dzielenie przez potęgi liczby 10
Odcinek 7. Mnożenie liczb dziesiętnych
Odcinek 8. Dzielenie liczb dziesiętnych.