Głosowanie w Ogólnopolskim Konkursie “Matematyczne Kamery – 2”

Kategoria 4-6 SP

Klasa 4 – “Kąty są wokół nas”

Klasa 4 – “W krainie prostokąta”

Klasa 5 – “Kilka słów o czworokątach”

Klasa 5 – “Wielokąty”

Klasa 5 – “Matematyczne życie chomika”

Klasa 5 – “Pola figur”

Klasa 5 – “Ułamki w praktyce”

Klasa 5 – “Dodawanie i odejmowanie ułamków na klockach Lego”

Klasa 6 – “Matematyka w Strącznie”

Klasa 6 – “Miłość PROCENTuje”

Klasa 6 – “Ułamki są wśród nas”

Klasa 6 – “Pole, objętość i siatka graniastosłupów”

Kategoria 7-8 SP oraz 3 Gim.

Klasa 7 – “Problemy spotykane na co dzień w matematyce”

Klasa 7 – “O matematyce w sposób jasny i prosty – Pola figur płaskich”

Klasa 7 – “Historia liczenia”

Klasa 8 – “Objętość ostrosłupa”

Klasa 8 – “Mnożenie nie z tej Ziemi”

Klasa 8 – “Jak liczyć szybciej od kalkulatora”

Klasa 8 – “Figury niemożliwe”

Klasa 8 – “Świat przez pryzmat matematyki”

Klasa 3 Gim. – “Szansa na zapytanie

Klasa 3 Gim. – “Ciąg Fibonacciego”

Klasa 3 Gim. – “Walec i stożek – objętość”

Klasa 3 Gim. – “Taniec symetrii”