Figury płaskie III

Poziom: gimnazjum

Jest to ostatni trzeci cykl poświęcony geometrii płaskiej.   Zawiera 5odcinków i poświęcony jest różnym rodzajom symetrii, na bardzo elementarnym poziomie.  Wprowadzamy pojęcia bardzo intuicyjnie. We wszystkich odcinkach bardzo istotne jest, aby uczniowie wykonywali dużo własnych przykładów, rysowali różne figury, wybierali  różnie położone punkty obrotu lub symetrii. Nasze rysunki są robione „od ręki”, zatem efekty są dalekie od ideału. Dlatego ważna jest tu wyobraźnia ucznia. Ale swoje rysunki uczniowie powinni wykonywać z cyrklem i linijką. Byłoby wskazane, gdyby stosując symetrię  tworzyli różne ornamenty. Można sięgnąć po karty pracy nr.8.9; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 17.3.

Odcinek 1. Figury symetryczne, oś symetrii

Potrzeba wielu przykładów  figur posiadających oś symetrii. Uczniowie powinni wyszukiwać sami  przykłady Przydatne będzie lusterko

Odcinek 2. Przekształcenie osiowo-symetryczne

Wiele przykładów przekształceń  z osią symetrii ustawioną poziomo lub pionowo, w tym takie, gdzie figura leży na osi symetrii.

Odcinek 3. Symetria względem osi symetrii

Przykłady z osią symetrii ustawioną pod kątem względem boków kartki. W tym przypadku uczniowie na ogół popełniają sporo błędów, odnosząc się uporczywie do osi ustawionej pionowo/poziomo.

Odcinek 4. Symetria obrotowa

Obroty są to na ogół trudne do narysowania. Potrzebny jest kątomierz, linijka i cyrkle. Przy punkcie obrotu umieszczonym poza figurą dobrze jest posłużyć się szpilką z zaczepioną nitką (lub patyczkiem), sztywno umocowaną do figury.

Odcinek 5. Symetria względem punktu

Ten rodzaj symetrii jest prosty do narysowania, ale raczej trudny dla ucznia do zauważenia, czy figura jest symetryczna względem punktu, czy nie. Znowu, potrzeba wielu przykładów.