Liczby bezwzględne, moduł liczby

Nagrania dotyczące wartości bezwzględnej przygotowane są w 10-ciu odcinkach.
Omawiamy pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretacji geometrycznej, wprowadzamy nazwę moduł liczby. Przedstawimy własności działań oraz podajemy szereg przykładów. Pokazujemy jak zapisywać i znajdować przedziały na osi zapisane nierównością modułową, korzystając z interpretacji geometrycznej. Omawiamy rozwiązywanie równań typu ǀx-aǀ = b oraz nierówności ǀx-aǀ ≤ b. Wprowadzamy definicję algebraiczną. Pokazujemy przykłady rozwiązania równania postaci ǀx-aǀ + ǀx-bǀ = c.

Odcinek 1. Moduł liczby.

Podajemy geometryczną interpretację pojęcia wartości bezwzględnej liczby i wprowadzamy nazwę modułu liczby. Podajemy liczne przykłady rachunkowe oraz na osi liczbowej. Wprowadzamy definicję algebraiczną z wyjaśnieniem na przykładach.

Odcinek 2. Własności modułu liczby.

Wprowadzamy zasady działań- dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb z wartością bezwzględną. Pokazujemy własności: ǀa+bǀ ≤ ǀaǀ +ǀbǀ, ǀa-bǀ ≤ ǀaǀ +ǀbǀ, ǀaǀ ≤ ǀ-aǀ . Pokazujemy liczne przykłady rachunkowe.

Odcinek 3. Przykłady działań na liczbach z wartością bezwzględną.

Podajemy kilka przykładów dodawania, mnożenia i dzielenia liczb zapisanych z użyciem modułów, korzystając z wprowadzonych wcześniej własności działań.

Odcinek 4. Równanie z modułem: ǀx-aǀ = b, a>0.

Przedstawiamy graficzną interpretację równania ǀx-aǀ = b, a>0. Wykonujemy kilka przykładów ilustrując je na osi liczbowej.

Odcinek 5. Równanie z modułem: ǀx+aǀ = b, a>0.

Przedstawiamy metody rozwiązania równania ǀx+aǀ = b, a>0, odwołując się do definicji algebraicznej oraz interpretacji graficznej. Pokazujemy przykłady z rozwiązaniem na osi liczbowej.

Odcinek 6. Przedziały na osi opisane modułami.

Przedstawiamy nierówności ǀxǀ< a, ǀxǀ≤ b , a,b >0 oraz podajemy interpretację na osi liczbowej dla różnych przykładów.

Odcinek 7. Przykłady równań i nierówności z modułami.

Pokazujemy na przykładach rozwiązanie nierówności z modułem ǀx-aǀ< b, a>0 Rozwiązanie interpretujemy jako przedziały na osi liczbowej.

Odcinek 8. Przykłady równań i nierówności z modułami.

Prezentujemy rozwiązania nierówności z modułem ǀx+aǀ< b, a>0. Interpretujemy rozwiązanie na osi liczbowej.

Odcinek 9. Równania typu ǀx-aǀ +ǀx-bǀ = c.

Prezentujemy metodę rozwiązywania równania ǀx-aǀ +ǀx-bǀ = c w oparciu o definicję algebraiczną, na konkretnych przykładach. Odcinek ten jest dość długi ( prawie 19 min.) Rozwiązanie pokazujemy przez rozpatrywanie 4-ech przypadków wynikających z definicji algebraicznej. Można go przerwać np. wypisaniu wszystkich przypadków rozbić na dwa przesłuchania.

Odcinek 10. Przykład równania typu ǀx-aǀ +ǀx-bǀ = c.

Jeszcze jeden przykład, podobny do poprzedniego, tym razem krócej prowadzony. Uznaliśmy, że dobrze jest pokazać metodę rozwiązywania na więcej niż jednym przykładzie.