XX Krajowa Konferencja SNM

XX Krajowa Konferencja SNM odbyła się w Bydgoszczy w 2011 roku. Trzecie już
wydanie materiałów konferencyjnych ukazało się jedynie w postaci elektronicznej.
Płytkę z tymi materiałami można zamówić w biurze SNM, a zamieszczone artykuły
mają Państwo przed sobą.

Kliknij aby pobrać.