Karty pracy

Do nauczycieli gimnazjum, uczniów i rodziców.

Karty do indywidualnej pracy ucznia.

W zadaniach przygotowujących do pomyślnego zdania egzaminu gimnazjalnego z matematyki, które zamieszczamy na naszych stronach nie sposób przekazać całości potrzebnego materiału do opanowania.

Aby wspomóc prace nauczyciela i przygotować uczniów do samodzielnej pracy, zaczynamy zamieszczać karty pracy dla ucznia. W zasadzie są przeznaczone do indywidualnej pracy ucznia, ale nauczyciel może użyć kart według swojego uznania. Mogą służyć jako prace domowe, być pomocą przy powtórzeniach, oraz wspomagać zindywidualizowane nauczanie na lekcji. Każda karta pracy przygotowana jest do wydruku. Byłoby wskazane gdyby uczniowie zachowywali przerobione testy do późniejszych powtórzeń materiału.
Niektóre karty są opatrzone literką B. Są to karty przygotowane na poziom podstawowy. Zamieszczamy je na początku zestawu kart.
Karty będą pojawiać się sukcesywnie. Zaczynamy od zamieszczenia testów, które pomogą zorientować się uczniowi w brakach, które należy uzupełnić. Do każdej klasy są przygotowane po dwa testy.

Karty są ułożone tematycznie. Jeśli jakiś temat nie pojawił się, a nauczyciel/uczeń widzi potrzebę karty w jakimś temacie, prosimy o napisanie do nas, a uzupełnimy lukę.