Proporcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym

Proporcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym składają się z 7-u nagrań. Jest to wstęp do funkcji trygonometrycznych.

Odcinek 1. Proporcje trygonometryczne sinus i cosinus.

Przypominamy co to są trójkąty podobne i zapoznajemy ucznia z definicją proporcji trygonometrycznych: sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym oraz cosinus kata ostrego. Posługując się kwadratem pokazujemy obliczenie sin 45° i cos 45°.

Odcinek 2. Obliczenie proporcji sinus 0° i cosinus 0°.

Dla trójkąta prostokątnego pokazujemy graficznie, ile wynosi sin 0° i cos 0°. Wyprowadzamy wzór na jedynkę trygonometryczną.

Odcinek 3. Obliczenie proporcji sinus i cosinus dla 30° oraz 60°.

Posługując się trójkątem równobocznym obliczamy proporcje sin30°, cos30°, sin60°, cos60°. Zwracamy uwagę na zależności między tymi wielkościami.

Odcinek 4. Proporcje tangens kąta i cotangens kąta.

Wprowadzamy definicje proporcji tangens i cotangens kata. Prezentujemy tabelę proporcji sinus, cosinus, tangens i cotangens dla kątów 0°, 30°, 45°, 60°. Pokazujemy praktyczne przykłady użycia proporcji trygonometrycznych.

Odcinek 5. Przykłady obliczeń.

Pokazujemy na przykładach, jak obliczać wartości sin a, cos a, tg a, ctg a, mając daną tylko jedną proporcję sin a lub cos a.

Odcinek 6. Przykłady obliczeń.

Pokazujemy na przykładach, jak obliczać wartości sin a, cos a, tg a, ctg a, mając daną tylko proporcję tg a lub ctg a.

Odcinek 7. Konstrukcje trójkątów.

Pokazujemy na przykładach, jak skonstruować trójkąt prostokątny znając wartość sinus lub cosinus kąta ostrego albo tangens czy cotangens kąta ostrego.