Organizacja

Zarząd nad fundacją sprawuje

Rada Fundatorów

  • Tomasz Maciejko – Przewodniczący
  • Dorota Maciejko – Zastępca przewodniczącego
  • Małgorzata Muniz-Maciejko – Sekretarz
  • Jan Maciejko – członek

Rada Programowa Fundacji Rodziny Maciejko:

  • dr inż. Krzysztof Bryś
  • dr Paweł Maciejko
  • Michał Bieńkowski