Figury płaskie I

Figury płaskie I.

Rozpoczynamy cykl nagrań poświęconych geometrii płaskiej. Podzieliliśmy geometrię na kilka części. W pierwszej, którą teraz prezentujemy zawarte są  określenia i własności podstawowych figur, takich jak odcinki, kąty i trójkąty. Jest to w dużym stopniu przypomnienie wiedzy ze szkoły podstawowej. Inne figury, jak również obliczenia pól  obwodów, twierdzenie Pitagorasa i podobieństwo figur zamieścimy w kolejnych częściach geometrii płaskiej. Obecny cykl zawiera 15 nagrań.

Po wysłuchania każdego nagrania uczniowie powinni podawać własne przykłady, robić rysunki, wyznaczać środki okręgów przez siebie narysowanych, wynajdować trójkąty przystające, próbować swoich sił w konstrukcjach podanych  np. na kartach. 8.6, 8.7, 8.9,  8.10.

1.      Odcinki i kąty.

Przypominamy pojęcie kąta, rodzaje różnych kątów i własności prostych przecinających się.

2.      Mierzenie kątów.

Wprowadzamy pojęcie miary kąta, pokazujemy, jak mierzyć kąty kątomierzem, wyróżniamy kąt prosty.

3.      Proste prostopadłe, proste równoległe.

Wprowadzamy proste prostopadłe oraz proste równoległe. Omawiamy własności prostych równoległych przeciętych sieczną

4.      Suma kątów w trójkącie

Pokazujemy, że mając  trzy punkty można  narysować tylko jeden trójkąt. Pokazujemy, że suma kątów w trójkącie wynosi 180˚.

5.      Cechy przystawania trójkątów.

Omawiamy 3 cechy przystawania trójkątów,  mówimy, co to znaczy, ze trójkąty są przystające trójkąty.

6.      Różne rodzaje trójkątów.

Pokazujemy różne trójkąty- ostrokątne, prostokątne, równoramienne, równoboczne, omawiamy, które mogą być przystające , a które nie.

7.      Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

Wprowadzamy pojęcie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta- pokazujemy własności i je  dowodzimy.

8.      Dwusieczne  w trójkącie

Przedstawiamy własności dwusiecznych w trójkącie, dowodzimy , że przecinają się w jednym punkcie

9.      Symetralne w trójkącie.

Przedstawiamy własności symetralnych w trójkącie, dowodzimy że przecinają się w jednym punkcie.

10.  Trójkąty wpisane i opisane na okręgu.

Pokazujemy trójkąty wpisane i opisane na okręgu, pokazujemy gdzie znajdują się środki takich okręgów i jak je wyznaczyć, mając jedynie koło.

11.  O dowodzeniu.

Odcinek poświęcony konieczności dowodzenia w matematyce. Rozmowa oparta o podejście doświadczalne i matematyczne, na przykładzie twierdzenia , że  symetralne w trójkącie prostokątnym przecinają się na przeciwprostokątnej.

12.  Konstrukcja symetralnej i dwusiecznej kąta.

Na przykładzie wyznaczania symetralnej oraz dwusiecznej kąta pokazujemy konstrukcje geometryczne z cyrklem i linijką.

13,14,15. Różne przykłady i ćwiczenia.

Pokazujemy kilka bardzo prostych ćwiczeń z omawianego zakresu.