Funkcja liniowa

Odcinek 1. Funkcja liniowa i jej wykres.

Przypominamy wzór funkcji liniowej oraz jej wykres.

Odcinek 2. Wyznaczanie współczynnika kierunkowego.

Określamy i wyprowadzamy wzór na współczynnik kierunkowy prostej w ogólnym ujęciu.

Odcinek 3. Funkcja liniowa rosnąca i malejąca.

Pokazujemy na przykładach proste rosnące i malejące, i wiążemy tę własność ze współczynnikiem kierunkowym.

Odcinek 4. Proste prostopadłe.

Przedstawiamy proste prostopadłe i wyprowadzamy warunek dotyczący współczynników kierunkowych.

Odcinek 5. Ogólne równanie prostej.

Przedstawiamy ogólne równanie prostej i omawiamy wszystkie przypadki.

Odcinek 6. Zadania.

Pokazujemy kilka zadań obliczeniowych.