Zadania gimnazjalne

Na początku września 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Pełny dokument można znaleźć na stronach www.cke.edu.pl

Zmianie ulega rodzaj zadań, oraz sposób oceniania. Podane przykłady zadań egzaminacyjnych są istotnie różne od dotychczasowych. Nie są to już proste zadania testowe. Są to zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu „prawda, fałsz”, zadania wymagające znajomości i biegłości stosowania treści matematycznych zawartych w Podstawie Programowej w połączeniu z umiejętnościami rozumowania i modelowania. Są również zadania wymagające przeprowadzenia dowodu. Aby przygotować uczniów do egzaminu z matematyki po 2012 roku nie wystarczy już znajomość rozwiązywania dotychczas stosowanych testów.

Biorąc pod uwagę, że ciagle jeszcze szkoła jest bardzo nastawiona na testy i uczniowie dosć trudno przestawiają się na inny tok myślenia i inne przykłady cwiczeń Fundacja Rodziny Maciejko wychodzi naprzeciw tym trudnościom i sukcesywnie będzie zamieszczać dla nauczycieli specjalnie przygotowane przykłady wspomagające przygotowanie uczniów do nowego stylu egzaminów.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa w dużym stopniu złagodzi zaistniałą trudną sytuację.

Poniżej przedstawiamy dostępne serie zadań: