Wsparcie finansowe

Jak można wesprzeć działalność Fundacji Rodziny Maciejko?

Można przekazać:

 • środki finansowe przelewem na konto fundacji w BNP PARIBAS, nr konta:
  51 1600 1462 1896 5800 9000 0001
 • Środki finansowe w formie gotówki,
 • nieruchomości,
 • papiery wartościowe,
 • przedmioty materialne,
 • akcje,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • prawa autorskie,
 • lub inne wartości niematerialne.

Wpłaty mogą by jednorazowe, jako comiesięczne odpisy od pensji, roczne lub kilkuletnie deklaracje wpłat.

Fundacja Rodziny Maciejko umożliwia darczyńcom tworzenie indywidualnych funduszy imiennych lub celowych lub wspieranie istniejących funduszy stypendialnych. Utworzenie funduszu firmowego proponujemy podmiotom gospodarczym, które dokonają wpłaty minimum 5000,-PLN na kapitał żelazny i zadeklarują wpłatę rocznie minimum 5000,- PLN na cele statutowe. Taki fundusz imienny może być nazwany imieniem darczyńcy lub drogiej mu osoby, pozostawiając trwały ślad potomnym. Może też być wskazany cel wydatkowania dochodu z kapitału żelaznego tego funduszu.

Każda osoba  prawna i fizyczna przekazująca fundacji część swoich środków finansowych lub dóbr materialnych ma prawo do odpisania do 10% dochodów będących podstawą opodatkowania. Darczyńcom przekazującym darowizny o większej wartości fundacja zapewnia długotrwałą promocję.

Zapraszamy do wspólnego ustalenia okoliczności i warunków przekazania darowizny.