Wolontariat

Szukamy osób, które w ramach wolontariatu chciałyby rozwijać swoje pasje związane z upowszechnianiem wiedzy i kultury matematycznej lub podjąć inne działania zgodne z celami statutowymi Fundacji Rodziny Maciejko.