Program stypendialny

Fundacja Rodziny Maciejko wspólnie z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podjęła działania wspierające rozwój młodych ludzi uzdolnionych matematycznie.

Ufundowaliśmy stypendium dla laureata Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich, pochodzącego z miejscowości poniżej 500 tyś. mieszkańców. Stypendium przeznaczone jest na pierwszy rok studiów na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW (patrz wręczenie stypendium.).
Uwaga. Regulamin stypendialny został zmieniony dla bieżącej edycji Konkursu. Istotna zmiana dotyczy liczby stypendiów, jakie będą dostępne dla laureatów konkursu. Od roku akademickiego 2017/2018 przyznawane będzie tylko jedno stypendium. Poprzednia wersja regulaminu ( 2016-2017) obowiązuje dla aktualnie wypłacanych stypendiów.