5-ta rocznica FRM

Happy Birthday FRM!!!!

29 stycznia mija 5 lat od rozpoczęcia działalności naszej FUNDACJI. To tylko 5 latek a już tyle udało się zrobić.Mamy nadzieję, że nasze inicjatywy i programy wychodzą na przeciw potrzebie osiągania coraz lepszych wyników w nauczaniu i nauce matematyki. Takie cele sobie postawiliśmy. Nasze sukcesy to także sukcesy naszych partnerów. Bez współpracy z nimi nie moglibyśmy rozwinąć naszej działalności na taka skalę jak dzisiaj. Jesteśmy im bardzo wdzięczni .Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy tak znakomicie działać razem. Tylko taka współpraca z partnerami, którym jak nam, zależy na coraz lepszym uczeniu matematyki w Polsce, daje naszej Fundacji szansę przyspieszonego rozwoju w przyszłości.Jesteśmy optymistami.

Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rodziny Maciejko
Tomasz Maciejko

XIII Konferencja SNM

XXIII Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. „Matematyka na czasie”

Przed nami kolejna konferencja SNM. Miejsce spotkania – HEL. Miejsce bardzo interesujące, szczególnie o tej porze roku! Mam nadzieję, że nasz Bałtyk będzie dla nas przyjazny i przyjemnie spędzimy czas przy matematyce wdychając potrzebny nam jod. Podobnie jak w ubiegłych latach, dzięki Fundacji Rodziny Maciejko, będziemy mieć możliwość wydania materiałów konferencyjnych, a właściwie pokonferencyjnych.

Z opracowania zamieszczonego w 85. numerze NIM + TI, podsumowującego poprzednie wydania ( i książkowe i te zamieszczone w internecie) wynikało, że sporo nauczycieli korzysta z tych materiałów. Chcieliśmy jeszcze raz podkreślić, że głównym celem wydania takiej pozycji jest dostarczenie nauczycielom ciekawych materiałów wspomagających ich pracę. Zatem pierwszeństwo będą miały materiały przedstawiające nowości w nauczaniu oraz spełniające następujące warunki:

  1. Materiały prosimy przysyłać w Wordzie, czcionką Times Roman12p, nie w pliku .pdf.
  2. Należy podać temat, poziom, króciutkie streszczenie wskazujące czego dotyczą a następnie dokładny opis. Całość ma być opracowana w logicznie spójnej postaci nadającej się do przeprowadzenia z tymi materiałami lekcji, przez innego nauczyciela niż autor.
    Może to być scenariusz lekcji, karty pracy, testy, teksty do uzupełnienia przez ucznia oraz/lub propozycje lekcji w których te materiały można użyć.
  3. Zajęcia opisujące modele i inne prace z Pracowni Całodobowej muszą zawierać jasny opis kolejnych kroków do wykonania, najlepiej z towarzyszącymi zdjęciami lub rysunkami. Do tego najlepiej scenariusz lekcji, z uwzględnieniem treści matematycznych i przykładami problemów, które dzięki tym modelom można przed uczniem postawić.
  4. Zajęcia oparte o materiały internetowe muszą podawać adres stron i być wpisane w propozycję lekcji.
  5. Wykłady powinny być podane w zwartej całości, a nie jako streszczenie.

W imieniu Zespołu Przygotowującego materiały
Krystyna Dałek
dalek@mimuw.edu.pl