Kursy, korepetycje

Szanowni Państwo,

w Warszawie kończą się już ferie. Za parę dni uczniowie podejmą naukę. Wyniki z próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki nie napawają optymizmem a już za kilkanaście tygodni uczniowie staną przed końcowym egzaminem.
Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy pomoc w postaci naszych kursów dostosowanych do potrzeb uczniów. Ogólne informacje nt. kursów znajdują się na stronach Fundacji (zakładka Programy > Kursy matematyczne).

Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie: 604 980 450.

XXI Konferencja SNM

Szanowni Państwo,

Już  za dziesięć dni, 10-go lutego 2012 rozpocznie się w Krakowie  kolejna Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
W tym roku  nasza Fundacja zaznaczy swoją obecność zajęciami: Dorota Maciejko poprowadzi wykład ” Edukacja przyszłości – droga znana czy nieznana” a Krystyna Dałek wspólnie z Małgorzatą Zbińkowską poprowadzą warsztaty “Geometria cyrkla i linijki – witraże, okna, portale”. Warsztaty te są odpowiedzią na wiele otrzymanych próśb o kontynuację warsztatów ubiegłorocznych. Tym razem jednak, zachowując klasyczny charakter, wprowadzamy nowe technologie, tzn. wszystkie elementy wykonywane cyrklem i linijką zostaną pokazane także w Geogebrze.

Fundacja , wzorem ubiegłych lat i tym razem deklaruje wsparcie poprzez wydanie materiałów konferencyjnych. Zwracamy sie zatem z apelem do wszystkich prowadzących o odpowiednie przygotowanie swoich materiałów. Zasady techniczne są dostępne na stronach snm.
www.snm.edu.pl

Zadania dla uczniów klas VI

Szanowni czytelnicy.

Od kilku tygodni zamieszczamy na naszych stronach (zakładka Publikacje) różne materiały dla uczniów gimnazjum – zadania przygotowujące do egzaminu oraz karty dla indywidualnej pracy uczniów. Ponieważ zwróciło się do nas sporo osób z prośbą o uwzględnienie również młodszych uczniów, spełniając tę prośbę zaczynamy zamieszczać zadania z treścią dla uczniów klas V-VI. Każde zadanie jest z rozwiązaniem, ale rozwiązanie jest ukryte. Uczeń powinien najpierw próbować rozwiązać zadanie samodzielnie i dopiero potem sprawdzić swój wynik i tok rozumowania.

Zgodnie z prośbami nie będziemy zamieszczać zadań testowych, jedynie zadania z treścią, po kilka zadań co dwa tygodnie.

Będziemy wdzięczni za uwagi, komentarze i pytania. Na wszelkie pytania postaramy się odpowiedzieć, a prośby spełnić.

Zadania dostępne są pod zakładką Publikacje > Zadania dla klas VI

Karty pracy – aktualizacja

Do nauczycieli gimnazjum, uczniów i rodziców.

Karty do indywidualnej pracy ucznia.

W zadaniach przygotowujących do pomyślnego zdania egzaminu gimnazjalnego z matematyki, które zamieszczamy na naszych stronach nie sposób przekazać całości potrzebnego materiału do opanowania.

Aby wspomóc prace nauczyciela i przygotować uczniów do samodzielnej pracy, zaczynamy zamieszczać karty pracy dla ucznia. W zasadzie są przeznaczone do indywidualnej pracy ucznia, ale nauczyciel może użyć kart według swojego uznania. Mogą służyć jako prace domowe, być pomocą przy powtórzeniach, oraz wspomagać zindywidualizowane nauczanie na lekcji.
Karty będą pojawiać się sukcesywnie, zgodnie z podaną listą. Zaczynamy od zamieszczenia testów, które pomogą zorientować się uczniowi w brakach, które należy uzupełnić.

Karty są ułożone tematycznie. Jeśli jakiś temat nie pojawił się, a nauczyciel/uczeń widzi potrzebę karty w jakimś temacie, prosimy o napisanie do nas, a uzupełnimy lukę.

Jeśli uczeń/ nauczyciel widzi potrzebę zmiany trudności kart, również, jeśli otrzymamy taką informację, zamieścimy łatwiejszą ( lub trudniejszą) kartę w danym temacie.

Wszystkie karty pracy publikowane na stronach internetowych fundacji znajdą Państwo w zakładce Publikacje > Karty pracy.

Czytaj dalej