Rok 2014 – 2015

Szanowni użytkownicy i sympatycy naszych stron.

Od paru lat wypełniamy różnymi materiałami dydaktycznymi nasze strony. Nasze zasoby stale rosną. Mamy zadania gimnazjalne, karty pracy, zdania dla 6-klasistów, nagrania „Samouczek Matematyczny”, pomysły na lekcje oraz różne inne materiały zawarte m. in w materiałach z kolejnych konferencji SNM-u. W tym roku będziemy kontynuowali nasze działania. Z obserwacji i rozmów z nauczycielami mamy sygnały, że u podstaw problemów z rozwiązywaniem zadań, jak również ze zrozumieniem pojęć, szczególnie u słabszych uczniów, leży nieumiejętne czytanie treści zawartych w zadaniu. Uczniowie słabo zapamiętują treści, nie potrafią rozróżnić danych potrzebnych od niepotrzebnych- innymi słowy mają kłopoty z czytaniem w ogóle, a z czytaniem ze zrozumieniem w szczególności. Dlatego zaczynamy zamieszczać nową kategorię ćwiczeń. Nazywamy je „Czytanki”. Będą to zadania z treścią, gdzie zadaniem ucznia będzie oddzielenie danych potrzebnych do rozwiązania zadania od danych zbędnych. Czasami będzie nadmiar danych, czasami niedomiar i zadaniem ucznia będzie uzupełnienie potrzebnych danych. Tę nową kategorię będziemy umieszczać na razie w serii „ Zadania gimnazjalne” pod nazwą „Czytanki”. Zaczynamy od dwóch czytanek i postaramy się co tydzień zamieszczać jedno takie ćwiczenie. Gdy zbierze się odpowiednia liczba, otworzymy nową kategorię. Będziemy bardzo wdzięczni nauczycielom za podzielenie się z nami swoimi refleksjami jak również za przysyłanie własnych pomysłów na czytanki.

Kontynuujemy dalej nagrania do „Samouczka Matematycznego”, ale będziemy dołączać do nich ćwiczenia. Nowe nagrania ukażą się z ćwiczeniami sprawdzającymi, do starych będziemy stopniowo dołączać ćwiczenia.

Jak zawsze czekamy na Państwa uwagi.