Rozpoczęcie XVI Edycji Konkursu

Szanowni Państwo, W sobotę 22 listopada 2014 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) odbędzie się Uroczystość Rozpoczęcia XVI edycji Internetowego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół średnich, organizowanego od 15 lat przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W trakcie uroczystości nastąpi ogłoszenie laureata, która/y otrzyma nagrodę-stypendium Fundacji Rodziny Maciejko. Będzie to nasz 5-y stypendysta.
Uroczystość połączona będzie z MiNIkonferencją dla zainteresowanych nauczycieli.
Przewidywane godziny trwania konferencji: 12.00 -16.00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu uczestników MiNikonferencji (autobus lub PKP 2. klasa), kawę w trakcie przerwy oraz na zakończenie konferencji przewidziany jest obiad dla uczestników.
Szczegółowy program, zaproszenie oraz materiał o Konkursie znajdą Państwo na stronie http://www.mini.pw.edu.pl (Powszechny Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich – Matematyka) Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie do czwartku 20 listopada 2014 zgłoszenia (imię, nazwisko, szkoła) na adres mailowy: brys@mini.pw.edu.pl). Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy.
Dziekan Wydziału MiNI, dr Krzysztof Bryś,
Prezes Fundacji Rodziny Maciejko, dr Dorota Maciejko