Komentarz do zadań próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki 2011 r.

(treści zadań przytaczamy za Centralną Komisją Egzaminacyjną, w zakładce „Publikacje-Egzamin gimnazjalny”)

W czwartek 8-go grudnia 2011 roku odbył się dla 3-cioklasistów próbny egzamin gimnazjalny z matematyki. Egzamin oczekiwany z niepokojem przez wszystkich zainteresowanych, gdyż odbywał się według nowych zasad, ogłoszonych przez CKE we wrześniu 2011 roku.
Przede wszystkim, matematyka została wyodrębniona z bloku przyrodniczego i potraktowana jako osobny przedmiot egzaminacyjny. Uczniowie zdawali więc w czasie 90 minut, osobny egzamin z matematyki, który składał się z 23 zadań.

W poprzednich latach matematyka mieściła się w bloku zadań przyrodniczych i np. w ubiegłym roku 2010/11 znajdowało się tylko 15 zadań na 36, które dotyczyły matematyki, przy czym prawie wszystkie były prostymi testami wyboru.

Tegoroczne zadania różnią się od poprzednich w bardzo dużym stopniu. Na 23 zadania jedynie 5 jest testami wyboru podobnymi do ubiegłorocznych. Wszystkie zadania wymagają dużej uwagi czytającego – czyli czytania ze zrozumieniem. Tutaj błędne odpowiedzi mogą dawać nawet dobrzy uczniowie – na zasadzie „jakie to łatwe”, nie doczytując dokładnie na jakie pytanie trzeba odpowiedzieć.
W zasadzie odpowiedź na każde pytanie wymaga zrozumienia treści zadania i pytania oraz wiedzy do wykonania niezbędnych obliczeń. Czasami część obliczeń można zastąpić/wykluczyć głębszym zrozumieniem pojęcia.

Nowością są testy, w których trzeba wybrać odpowiedzi wieloczłonowe – np. (A,C,D), co oznacza, że uczeń musi przyjrzeć się wszystkim proponowanym odpowiedziom.

Zadania geometryczne wymagają nie tylko wiedzy formułkowej, ale także wyobraźni przestrzennej. Zadania otwarte, czyli „z treścią”, które uczeń musi sam rozwiązać, również nie są banalne i wymagają zastanowienia i zrozumienia istoty przedstawionych warunków.

Nie ma jeszcze ogłoszonych żadnych podsumowań, więc trudno jest prorokować jakie będą wyniki. Zadania będą oceniane w szkołach i mają one służyć przede wszystkim za wzorzec nauczycielom, uczniom i rodzicom – ale nie wydaje się, aby wyniki były rewelacyjne.

Na stronach Fundacji, od października zamieszczaliśmy po kilka zadań przygotowujących do nowego egzaminu gimnazjalnego (niestety do tej pory zadania te były w zakładce „Grupa robocza”, co wymagało logowania się i mogło stanowić pewną zaporę dla niektórych osób).
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że publikowane przez nas zadania były dobrze dopasowane do tych z próbnego egzaminu. Odpowiadały zapowiadanemu stylowi, a niektóre z nich były nawet bardzo podobne.
Będziemy takie zadania zamieszczać w dalszym ciągu – mamy nadzieję, że w najbliższych dniach pojawią się już na stronie głównej pod zakładką „Publikacje-Egzamin gimnazjalny”.