Kłopoty z matematyką

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
W ostatnich dniach możemy śledzić intensywną dyskusję na łamach prasy i innych mediów na temat poziomu nauczania matematyki w szkołach. Dyskusja wskazuje jak bardzo istotny jest to problem.
Biorąc pod uwagę tę trudną sytuację zaczęliśmy zamieszczać karty pracy kierowane specjalnie do grupy uczniów mających kłopoty z matematyką. Karty te oznaczamy literką B. Zamieszczone tam zadania i ćwiczenia zawierają podpowiedzi, co pozwala uczniowi, przynajmniej częściowo, dojść samodzielnie do rozwiązania.
Zadania te są obecnie zamieszczane pod zakładką „Karty pracy”. Nauczyciel może wykorzystać je na lekcji do pracy indywidualnej ucznia lub polecić je do pracy w domu. Uczeń/rodzic może też sam sięgnąć po te materiały.
Samouczek Matematyczny pomyślany również jako wsparcie dla uczniów z problemami matematycznymi został w zakresie gimnazjum zakończony.
Będziemy starać się, aby nowe karty ukazywały się systematycznie co dwa tygodnie. Jednocześnie będziemy zamieszczać nowe materiały w pozostałych seriach – zadania dla kl.VI-ej SP oraz zestawy zadań przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
Krystyna Dałek