Artykuły z XXI Konferencji SNM

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy zamieszczanie materiałów w z XXI Konferencji SNM, która odbyła się w Krakowie.
Materiały będą zamieszczane pod zakładką „Publikacje | Materiały konferencyjne”.

Za pierwszym razem, prosimy o zarejestrowanie się, poprzez wypełnienie ankiety (dostępna pod zakładką “Publikacje | Ankieta”. Otrzymają Państwo hasło wejściowe, które należy zapamiętać i stosować przy następnych wejściach.

Materiały zamieszczamy sukcesywnie – zatem kolejność ich będzie dość przypadkowa. Po zakończeniu nadsyłania przez autorów ich materiałów, zamieszczone artykuły zostaną uporządkowane alfabetycznie i tematycznie. Materiały są w postaci wykładów, warsztatów lub prezentacji.

Prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag, które mogą przyczynić się do poprawienia publikowania tych materiałów.

Wykład Anny Baczko Dombi

Warszawa, 2012-03-06

Zaproszenie

Fundacja Rodziny Maciejko, ma przyjemność zaprosić Państwa na wykład, który wygłosi Pani Anna Baczko-Dombi, socjolog z UW.

Matematyka – pomiędzy szkolnym koszmarem a budulcem rzeczywistości? W poszukiwaniu kluczowych elementów wizerunku matematyki.

Matematyka, jak żaden inny przedmiot szkolny, jest źródłem sprzecznych emocji – od stawiania jej na piedestale jako królowej nauk po bagatelizowanie jej znaczenia i powszechne zezwolenie na matematyczną ignorancję. Zdobywanie wiedzy matematycznej ma swoją specyfikę – szczególnie ważna jest systematyczność. Wydaje się, że w pewnym momencie edukacji uczniowie są zagrożeni „ucieczką” od matematyki – uznają, że się do niej nie nadają i „zostają” humanistami. W wyniku tej decyzji pojawiają się problemy w nauce, które mogą prowadzić do ograniczenia dalszej ścieżki kariery – wyboru profilu szkoły, i w konsekwencji, studiów – swoistego wykluczenia matematycznego. Stosunek do matematyki w społeczeństwie naznaczony jest silnymi stereotypami, matematycy są przeciwstawiani humanistom. Nie bez znaczenia jest tu też rola rodziców. W rezultacie tych procesów uczniowie często czują się zwolnieni z obowiązku uczenia się matematyki.
Tym i kilku innym zagadnieniom związanym ze społecznym wizerunkiem matematyki chciałabym poświęcić wystąpienie. Opowiem o nich w oparciu o prowadzone przeze mnie badania, będące częścią rozprawy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład odbędzie się 22 marca o godz. 16-ej, w budynku I LO im. Bolesława Limanowskiego, przy ul. Felińskiego 15 na Żoliborzu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Dyrekcja I LO i Fundacja Rodziny Maciejko