Finał XVIII Powszechnego Internetoweg KonkursuWydziału MiNI PW.

We środę, 26 kwietnia 2017, w Sali Rady Wydziału w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, odbył się uroczysty finał XVIII edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkoły średnich – matematyka. W tym roku były 3 osoby wyróżnione i 25 laureatów. Pierwsze miejsce zajął Dominik Rafacz z I LO w Zakopanem, im. Oswalda Balzera zdobywając 100/100 punktów . Drugie miejsce zdobyła Julia Ponczek z Gdańskiego Liceum Autonomicznego mając 92/100 punktów a na trzecim miejscu stanął Stanisław Gajda z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, mając 91/100 punktów.
Fundacja Rodziny Maciejko, po raz 7-y przyznaje stypendium jednemu spośród 25 laureatów. Kto je zdobędzie, dowiemy się na jesieni, gdy laureaci wybiorą wydziały na Politechnice Warszawskiej, na których będą chcieli studiować.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Fundacja Rodziny Maciejko

Więcej informacji oraz zdjęcia można znaleźć pod adresem:www.konkurs.mini.pw.edu.pl

Konferencja Oddziału Mazowieckiego SNM

Konferencja „Zaangażuj wszystkie zmysły…..”

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiam, że w lutym został oficjalnie zatwierdzony Mazowiecki Odział SNM. Początek był bardzo udany. 1-go kwietnia (to nie był Prima Aprilis) w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana, przy współudziale ROSE Pruszków oraz Oddziału Mazowieckiego SNM odbyła się II konferencja „Zaangażuj wszystkie zmysły…”.
Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego.
Konferencja była bardzo udana, zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwanie. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób- 2 razy więcej niż spodziewali się organizatorzy. Dodatkowo, duże zainteresowanie oraz wsparcie finansowe okazał nam Pan Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz Prezydent miasta Pruszków.
Oferta zajęciowa była bardzo bogata i ciekawa- co można zobaczyć na licznych zdjęciach. Widać było, jak bardzo podobne spotkania są potrzebne w środowisku edukacyjnym. Organizatorzy już zatem planują następne powakacyjne spotkanie.

zdjęcia:https://goo.gl/photos/vt5j3VTBFSp9AUoh7

Zakończenie XVIII edycji Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – matematyka

Zakończenie XVIII edycji Konkursu

26 kwietnia 2017, we środę o godz. 12.15 w Sali Rady Wydziału w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 25, odbędzie się uroczystość zakończenia XVIII edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkoły średnich – matematyka. W trakcie uroczystości zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej edycji oraz zostaną wręczone nagrody laureatom, wyróżnionym i ich nauczycielom oraz osobom zasłużonym dla Konkursu.
Władze Wydziału serdecznie zapraszają na tę uroczystość.