Refleksje po XXI konferencji SNM w Krakowie

Warszawa, 2012-02-20

Refleksje na temat XXI KKSNM

W poniedziałek 13-go lutego zakończyła się w Krakowie XXI Krajowa Konferencja SNM. Głównym hasłem konferencji było:
Zdolny matematycznie – twórczy w życiu.

Kraków przyjął nas serdecznie, choć z siarczystym mrozem. Przyjechało około 650 osób, dla których przygotowano 145 różnych zajęć, które odbywały się w 12 sesjach. Towarzyszyło nam 13 edukacyjnych firm wydawniczych. Organizatorzy przygotowali także różne rozrywki, np. wyjście do Teatru Starego na sztukę Ionesco „ Król umiera, czyli różne ceremonie”, zwiedzanie Podziemi Rynku, czy interesującą lekcję o historii Krakowa.

Uczestnicy z całej Polski przyjechali do Krakowa z uwagi na matematykę i jej nauczanie. Dobrze jest zdać sobie sprawę, że obecny czas jest szczególnie ważny dla szkoły i edukacji, w tym dla nauczycieli matematyki. Codziennie w polskich mediach można usłyszeć/przeczytać, różne dywagacje, wywiady, opinie na temat edukacji i zmian, którym ona podlega.

Przyczyną jest bardzo szybki rozwój nowych technologii i pojawienie się zupełnie nowego pokolenia- pokolenia urodzonego w dobrze zaawansowanej epoce komputerowej, pokolenia, jak ja mówię „ urodzonych na komputerze”.

Czy było to widoczne na konferencji np. w doborze zajęć?

Było, ale nie do końca. Na 145 zgłoszonych warsztatów i wykładów, aż 34 miało w tytule nowe technologie ( głównie platformę e-learningową) i 15 zajęć miało w tytule „Tablice Interaktywne”. A ile jeszcze zajęć odbywało się z tablicą interaktywną w tle? Wydawało się, że tablice interaktywne, były największym hitem tej konferencji.

A jeszcze niedawno połowa zajęć dotyczyła pracy z komputerem lub kalkulatorami. W tym roku były one prawie niewidoczne – tzn. były widoczne, jako noszone pod pachą laptopy przez ponad połowę uczestników.

Problem jaki dla nauczania stanowią nowe technologie pozostał i jest bardzo gorący. To one wymuszają inny styl nauczania i inne podejście do edukacji, są powodem, że obecne pokolenie uczniów jest tak różne od tego sprzed lat. I my(nauczyciele, rodzice, decydenci) nie bardzo wiemy co z tym robić. Jak skutecznie uczyć i czego. W jakim kierunku pójdą zmiany w edukacji, nie tylko w nauczaniu matematyki.

I tego właśnie zabrakło mi na konferencji. Tak naprawdę temat ten został poruszony wyraźnie tylko w dwóch wystąpieniach- prof. Wacława Zawadowskiego w wykładzie „Szkolna matematyka, czym była, czym jest i czym powinna być” oraz w wystąpieniu doktor Doroty Maciejko „ Edukacja przyszłości – droga znana, czy nieznana”. Po wykładzie p. Maciejko wywiązała się bardzo burzliwa i niezwykle ciekawa dyskusja na temat stosowania nowych technologii w szkole, zmian, które wywołują, podejścia nauczycieli i decydentów, szkół, które nie nadążają za zmianami technologicznymi i szkół, dla których cyfryzacja jest już normą.

Tego rodzaju dyskusja – może nawet nie jedna, powinna być zaplanowana przez organizatorów, np. jako dyskusja panelowa. Myślę, że z jednej strony zachęciłaby wielu niezdecydowanych do oswojenia i stosowania nowych technologii, z drugiej strony ukazałaby zagrożenia fanatykom technologii a także pokazałaby przyczyny niepowodzeń i nieporozumień na linii szkoła – uczeń – nauczyciel – rodzice.

Postaramy się przekazać Państwu najważniejsze wypowiedzi z dyskusji jaka miała miejsce i inicjować kolejne dotyczące wyzwań, jakie stawia technologia procesowi edukacji.

Na konferencyjnych zajęciach, ku mojemu ogromnemu zadowoleniu, bardziej widoczny niż na poprzednich, był temat dowodzenia na lekcjach matematyki. Jest to pewnie wywołane zmianą w egzaminach gimnazjalnych (a za parę lat maturalnych) ale różnica była widoczna. Aż 5 warsztatów miało w tytule dowodzenie, a z opisów wynikało, że wiele innych poruszało ten temat. Szersze wprowadzenie do praktyki nauczycielskiej tematu dowodzenia, niestety pomijane do tej pory, jest bardzo ważne, bo stanowi przecież o samej istocie matematyki.

Nie sposób opisać i przedstawić wszystkich zajęć. Różnorodność była ogromna- ja ograniczam się tutaj tylko do najważniejszych, z mojego punktu widzenia, aspektów.
Mam nadzieję, że wiele z warsztatów już niedługo będą mogli Państwo przeczytać na naszych stronach. Zgodnie z zapowiedzią już za kilka dni, w miarę nadsyłania, zaczniemy zamieszczać materiały konferencyjne.

Krystyna Dałek

Konferencja SNM w Krakowie

Szanowni  Czytelnicy

W dniach 10-13 luty 2012 odbędzie się w Krakowie XXI krajowa konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.  Fundacja Rodziny Maciejko, towarzyszy Stowarzyszeniu od paru lat i m.in. finansowaliśmy wydanie materiałów konferencyjnych z XVIII konferencji w Radomiu ( 2009) z XIX konferencji w Gdańsku ( 2010)  – te dwie pozycje zostały wydane w formie książkowej – natomiast materiały z XX konferencji w Bydgoszczy ( 2011) zostały wydane na płytce.

Tym razem również będziemy wspierać SNM w wydaniu materiałów z konferencji w Krakowie. Ukażą się one znowu na płytce. Aby jednak przyspieszyć proces rozprowadzania materiałów chcemy od momentu zakończenia konferencji zamieszczać   je sukcesywnie na stronach Fundacji.

Zwracamy się więc z prośbą o częste zaglądanie na nasze strony. Same materiały będziemy zbierać od prowadzących zajęcia w Krakowie i/lub prosić o jak najszybsze przesyłanie ich na mailowy adres Fundacji.

Wiemy, zarówno z rozmów z nauczycielami, jak i częściowo z wyników przeprowadzonej ankiety, że możliwość sięgnięcia do wydanych materiałów, stanowi dużą pomoc w pracy nauczycielskiej. Jest to również bardzo istotne dla tych osób, które nie mogą uczestniczyć w konferencji osobiście.

Bardzo jesteśmy również zainteresowani informacją zwrotną – interesują nas wszelkie Państwa  uwagi zarówno co do formy wydawania, jak i dotyczące samych zajęć.

Przeprowadzona przez SNM ankieta (zamieścimy ją w momencie rozpoczęcia konferencji w Krakowie) nie daje wystarczająco satysfakcjonującej odpowiedzi na wiele  z naszych pytań.

Szczegóły techniczne dotyczące formy przysyłanych do zamieszczenia na stronach lub płytce materiałów, są ogłoszone na stronach SNM-u i będą dodatkowo przypominane na konferencji w Krakowie.

Generalnie, chcielibyśmy, aby wszystkie materiały  były tak opracowane, aby stanowiły istotną  dydaktyczną pomoc i korzyść  dla nauczycieli, którzy nie brali udziału w tych zajęciach.  

Osoby prowadzące warsztaty mogą jednak wprowadzić do przysyłanych nam materiałów pewne zmiany- np. na podstawie własnych warsztatów opracować scenariusze lekcji, dołączyć wynikające z nich tematy projektów dla uczniów lub zasugerować inne, ciekawe ich zdaniem formy działalności lekcyjnej.