Finał XIV Konkursu

23 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie XIV edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich, organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na stronie wydziału MiNI   można obejrzeć zdjęcia  z uroczystości  i poznać  warunki konkursu. Po raz pierwszy finał odbył się w nowym gmachu wydziału MiNI. Poznaliśmy tegorocznych laureatów – ich lista również znajduje się na stronie wydziału MiNI.  Jeden z nich otrzyma od Fundacji nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie na pierwszy rok studiów. Już po raz 3 Fundacja Rodziny Maciejko funduje taką nagrodę. Nasz program stypendialny wspierania rozwoju talentów przewidziany jest także na kolejne lata i kolejne edycje konkursu. Warunki przyznania stypendium opisane są w zakładce Programy/Program Stypendialny. O tym kto będzie naszym stypendystą dowiemy się dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji na studia, we wrześniu 2013.

Konkurs matematyczny ma już długą, bo 14 letnią tradycję. W tym roku wzięło w nim udział ponad 3700   uczniów, w większości z terenu całego kraju, ale  aż około  3/4 uczestników pochodziło z małych miejscowości. Głównym celem i zadaniem konkursu- co podkreślał w swoim wystąpieniu Dziekan dr Krzysztof Bryś –  jest  nawiązanie kontaktu ze szkołami i zainteresowanie matematyką   uczniów, którzy nie  mieszkają w dużych miastach.  Obecnie Internet stwarza możliwość uczestnictwa w konkursie na jednakowych warunkach dla uczniów z każdego zakątka Polski. Konkurs promuje także studia na Politechnice Warszawskiej.