Wolność, Równość, Siostrzeństwo!

Z tym hasłem rozpoczął się warsztat w ramach projektu IGNITE, w którym kobiety ekspertki inspirują uczennice do wyboru w przyszłości dziedzin STEAM, ale nie tylko. Przede wszystkim spotkania dają szansę dziewczynkom usłyszenia swojego wewnętrznego głosu.
Gościem spotkania tym razem była Pani Anna Potocka-Domin (she/ her) , wyjątkowa Kobieta, ekspertka, mentorka i wykładowczyni SGH w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, praw człowieka, równości płci i różnorodności w biznesie (DEI) oraz odpowiedzialnej komunikacji. Fundatorka i wiceprezeska Fundacja Kobiety Inspirują oraz przedstawicielka Zarządu BCC ds. społecznych.

Pani Ania opowiadała uczennicom jak wygląda sytuacja Kobiet w Polsce i na świecie i skąd biorą się nierówności w traktowaniu Kobiet.
Na czym polega dyskryminacja i jak bardzo w naszym życiu codziennym kierują nami nieuświadomione uprzedzenia.

Wg. Global Gender Gap Report 2022 – Polska jest na 119 miejscu w zakresie równości płac za podobną pracę, a według badań Kobietom nie brakuje ani kompetencji, ani wiedzy – w Polsce kobiet z wyższym wykształceniem jest 50,1%, natomiast mężczyzn 31,2%.

Najnowsze badania wykazują, że płeć mózgu nie istnieje, gdyż chłopcy i dziewczynki mają takie same zdolności motoryczne, wizualizacji przestrzennej oraz zdolności matematycznych i płynności mowy. Natomiast to co o sobie myślimy już ma bezpośredni wpływ na nasze wyniki, jak wykazał jeden z eksperymentów, w którym kobietom przypomniano powszechny stereotyp, że kobiety są gorsze z matematyki od mężczyzn – uzyskiwały wtedy gorsze wyniki.

Przytoczone przez Panią Anie badania, poruszyły dziewczynki, które były bardzo zainteresowane tematem i zadawały wiele pytań.

Serdecznie dziękujemy za wyjątkowe spotkanie!!!