Dobre wieści na Nowy Rok!

Otrzymaliśmy list dziękczynny od pani Aleksandry Mazurek i jej pracę doktorską dotyczącą sukcesji w fundacjach rodzinnych w Polsce i USA.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że Fundacja Rodziny Maciejko mogła przyczynić się do powstania niniejszej pracy, a tym samym dołożyć małą cegiełkę do budowy i umocnienia demokracji w kraju.