Za nami warsztat ze wspaniałą Panią Agnieszka Nadel, która spotkała się z uczennicami w ramach projektu IGNITE (Inspiring Girls Now In Technology Evolution), żeby opowiedzieć o swojej pracy – jako naukowczyni, badającej komórki serca w Instytut Genetyki Człowieka PAN.

Ale zanim znalazła się w tym miejscu, w którym jest obecnie, miała po drodze wiele wątpliwości i znaków zapytania. Na studiach na kierunku biotechnologia medycznej, dzięki Organizacji IAESTE postanowiła wyjechać na staż do Macedonii, następnie, zaraz po ukończeniu studiów do Niemiec do Monachium – gdzie spędziła 1,5 roku – najpierw jako stażystka, później jako pracownik naukowy, na możliwości doktoratu kończąc, ale czuła że to nie jest do końca jej ścieżka, więc po jakimś czasie zrezygnowała. Wróciła do Polski, gdzie pracowała jako technik, ale po 1,5 roku również poczuła, że nie satysfakcjonuje ją ta praca, aż dostała ofertę zrobienia doktoratu z inżynierii tkankowej w Poznaniu.

Obecnie jest już na ostatnim etapie ukończenia swojej pracy.

Takie doświadczenia pokazują, że droga do celu nie zawsze jest prosta, często znajdujemy na niej dużo zakrętów i znaków zapytania – ale dzięki nim lepiej poznajemy swoje mocne i słabsze strony.

Pani Agnieszka, powiedziała dziewczynkom, że to co jej bardzo pomogło w wyborach i przezwyciężeniu trudności -to było wsparcie pomocnych osób. To właśnie bliscy dali jej poczucie, że sobie poradzi. Ważna też w jej doświadczeniu była odwaga, która motywowała do wyjazdów, a także do wychodzenia poza swoją strefę komfortu.

Dziewczynki tak pisały po spotkaniu:

“Zainspirowało mnie, by dążyć do mego celu i nigdy się nie poddawać. Czasami stykamy się z trudnościami, ale powinniśmy je przezwyciężyć i zdobywać ciągle nową wiedzę i doświadczenie.”

“Bardzo dziękuję za wspaniałe rady. Pani optymistyczne podejście i sama historia dobrnięcia do celu bardzo mnie zaciekawiła i zainspirowała. Zamierzam w przyszłości być jak Pani.”

Pani Agnieszko, serdecznie dziękujemy za podzielenie się z dziewczynkami swoją historią i życzymy wielu sukcesów.

Każda może zostać naukowczynią

Podczas spotkania w ramach projektu IGNITE, gościłyśmy Panią Katarzynę Kluszczyńską – naukowczynię z dziedziny biotechnologii, które obecnie doktoryzuje się na Uczelni Medycznej w Łodzi.
Opowiedziała uczennicom, że jako mała dziewczynka chciała pomagać innym i jak w końcu stanęła przed wyborem studiów to uzmysłowiła sobie, że będąc lekarzem mogłaby pomagać tylko na mniejszą skalę, natomiast praca naukowczyni daje większe możliwości pomocy szerszej grupie ludzi. Dlatego wybór padł na studia z biotechnologii medycznej.
Będąc na studiach Pani Kasia była wolontariuszką i pomagała z osobom z niepełnosparwnościami, dzięki tej pracy zrozumiała jak ważna jest komunikacja z innymi ludźmi i jej rola nie tylko w pracy, ale też w życiu codziennym.
Kiedy na studiach nadarzyła się okazja wyjechania do laboratorium w Chicago – długo nie zwlekała z decyzją. Wyjazd ten nauczył ją odwagi i otwartości na innych ludzi.


W pracy naukowca ważne jest by być otwartym na zmiany i ciągłą naukę.
Podsumowując Pani Kasia mówiła uczennicom, żeby szły za tym co je interesuje, żeby nie bały się zmian, a z trudnych sytuacji wyciągały wnioski i traktowały je jako pole do nauki. Dmuchała dziewczynkom w skrzydła, mówiąc, że mogą zrobić wszystko co chcą – tylko trzeba się do tego przygotować, czyli ważna jest kwestia planowania i zasada małych kroków. A czas poświęcony na poznanie siebie nie jest czasem straconym. Dobrze jest też słuchać mądrych ludzi, którzy w nas wierzą.

Jeśli też miałabyś ochotę spotkać sie z uczennicami i dodać im skrzydeł, opowiadając swoją historię, zapraszamy do kontaktu 🙂

Zapraszamy również szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziały w projekcie. Nabór jest cały czas otwarty!

Pani Kasiu bardzo dziękujemy za to co Pani robi i jak wspiera dziewczyny.

Wolność, Równość, Siostrzeństwo!

Z tym hasłem rozpoczął się warsztat w ramach projektu IGNITE, w którym kobiety ekspertki inspirują uczennice do wyboru w przyszłości dziedzin STEAM, ale nie tylko. Przede wszystkim spotkania dają szansę dziewczynkom usłyszenia swojego wewnętrznego głosu.
Gościem spotkania tym razem była Pani Anna Potocka-Domin (she/ her) , wyjątkowa Kobieta, ekspertka, mentorka i wykładowczyni SGH w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, praw człowieka, równości płci i różnorodności w biznesie (DEI) oraz odpowiedzialnej komunikacji. Fundatorka i wiceprezeska Fundacja Kobiety Inspirują oraz przedstawicielka Zarządu BCC ds. społecznych.

Pani Ania opowiadała uczennicom jak wygląda sytuacja Kobiet w Polsce i na świecie i skąd biorą się nierówności w traktowaniu Kobiet.
Na czym polega dyskryminacja i jak bardzo w naszym życiu codziennym kierują nami nieuświadomione uprzedzenia.

Wg. Global Gender Gap Report 2022 – Polska jest na 119 miejscu w zakresie równości płac za podobną pracę, a według badań Kobietom nie brakuje ani kompetencji, ani wiedzy – w Polsce kobiet z wyższym wykształceniem jest 50,1%, natomiast mężczyzn 31,2%.

Najnowsze badania wykazują, że płeć mózgu nie istnieje, gdyż chłopcy i dziewczynki mają takie same zdolności motoryczne, wizualizacji przestrzennej oraz zdolności matematycznych i płynności mowy. Natomiast to co o sobie myślimy już ma bezpośredni wpływ na nasze wyniki, jak wykazał jeden z eksperymentów, w którym kobietom przypomniano powszechny stereotyp, że kobiety są gorsze z matematyki od mężczyzn – uzyskiwały wtedy gorsze wyniki.

Przytoczone przez Panią Anie badania, poruszyły dziewczynki, które były bardzo zainteresowane tematem i zadawały wiele pytań.

Serdecznie dziękujemy za wyjątkowe spotkanie!!!

Dobre wieści na Nowy Rok!

Otrzymaliśmy list dziękczynny od pani Aleksandry Mazurek i jej pracę doktorską dotyczącą sukcesji w fundacjach rodzinnych w Polsce i USA.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że Fundacja Rodziny Maciejko mogła przyczynić się do powstania niniejszej pracy, a tym samym dołożyć małą cegiełkę do budowy i umocnienia demokracji w kraju.