Żegnamy Panią Krystynę Dałek

Z wielkim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Dałek, która odeszła w dniu 23 października 2023 roku. Pani Krystyna była wieloletnim dyrektorem programowym fundacji i współpracowała z nami od początku jej istnienia, czyli od 2009 roku.

Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim. Pamięć o Krysi na zawsze pozostanie w naszych sercach.