Gratulacje dla Stypendystów

Fundacja przyznała Stypendium dla Pana Jakuba Grzywaczewskiego oraz Jubileuszowe Stypendium dla Pani Heleny Wałachowskiej – laureatom XXII edycji Powszechnego Internetowego Konkursu – dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Politechnikę Warszawską. Gratulacje składał prezes Fundacji Pan Jan Maciejko, życząc samych sukcesów.