Dlaczego projekt IGNITE jest ważny?

Obserwacje wskazują, że dzieci na początku nauki w szkole podstawowej mają podobne zdolności matematyczne bez względu na płeć. Różnice pojawiają się w 6-7 klasie, czyli na początku okresu dojrzewania, wtedy chłopcy często otrzymują lepsze stopnie z przedmiotów ścisłych niż dziewczynki. Na taką sytuacje składa się kilka czynników, m.in. wspomniany okres dojrzewania, kiedy hormony płciowe zaczynają się
uaktywniać- przez co uwaga dziewczynek skupia się bardziej na zmianach w ciele, poza tym przyjmowanie tradycyjnych ról społecznych, czyli nabieranie przekonania, że przedmioty ścisłe są „niekobiece”.

Do projektu zapraszamy kobiety ekspertki. Spotkania organizowane są w taki sposób, by jak najdłużej zostały w pamięci poprzez budowanie rodzinnej atmosfery – na luzie, w środowisku zapewniającym poczucie bezpieczeństwa i wspierającym współpracę.
Na początku spotkania prelegentka – mówi o swoim doświadczeniu i swoich wyborach jakich musiała dokonać, kiedy była w wieku uczestniczek, z czym musiała się zmagać, co było dla niej trudne. Dzięki takiej
autoprezentacji – dzieje się „magia”, jak podkreśla to pomysłodawczyni projektu Cathi Rodgveller, ponieważ dziewczynki mogą identyfikować się z
ekspertką. Po tej części, ekspertka przeprowadza warsztaty – które wyposażają dziewczynki w praktyczną już wiedzę.

Opinie uczestniczek po warsztatach są bardzo pozytywne, często w ankietach piszą, że spotkanie zwiększyło zainteresowanie danym tematem i będą chciały dalej zgłębiać wiedzę w tym kierunku.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem:
katarzyna.dymnicka@maciejko.org