MATEMATYCZNY ROcK and roll

To tytuł V-ej Konferencji Oddziału Mazowieckiego SNM (Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki). Podczas spotkania Fundacja Rodziny Maciejko rozda ufundowane przez nią książki do Geogebry.

Rok 2019 – to rok matematyki w Polsce, dlatego podczas Konferencji uwaga skupia się na dokonaniach polskich matematyków, roli edukacji matematycznej, a także doświadczeniach nauczycielkich.