Nadsyłanie prac konkursowych

Nasz konkurs “Matematyczne kamery” wszedł w decydujący etap. Uruchomiona jest skrzynka konkursowa (konkurs-filmowy@maciejko.org), na którą można przesyłać filmy zgłaszane na konkurs. Termin przesyłania filmów upływa  7 maja.

Metodę przesyłania prac konkursowych, o nawet bardzo dużej objętości, opisuje załącznik nr 1 naszego regulaminu .