Ćwiczenia. Wyrażenia algebraiczne. Odcinek 3.

1. Znajdż wartość liczbową wyrażenia:

a)\ ab-2bc+ab
gdzie: a=12,5\ b=\frac{3}{8}\ c=10
Rozwiązanie

\frac{15}{8}

b)\ ( x-y)z + xyz + yz
gdzie: x=-3\ y=-1\ z=1,99
Rozwiązanie

0

c)\ ( x-y)(x+y)
gdzie: x=10\ y=4
Rozwiązanie

84


2. Starszy brat ma n złotych a młodszy m złotych. Jeśli starszy brat da młodszemu s złotych, ze swoich oszczędności, to obaj będą mieli tyle samo pieniędzy. Zapisz tę zależność algebraicznie.

Rozwiązanie

n-s=m+s


3. Masz 4 dodatnie liczby x, y, t, z. Zapisz wyrażeniem algebraicznym:

a) Liczba x jest dwa razy większa niż suma liczb t i z.

Rozwiązanie

x=2(t+z)

b) Liczba x jest większa od liczby z o tyle o ile liczba t jest większa od y.

Rozwiązanie

x=z+(t-y)

c) Liczba z jest mniejsza od liczby x o kwadrat różnicy między liczbami y i t.
Podaj przykłady takich liczb, dla każdego zdania.

Rozwiązanie

z=x-(y-t)^2