Ćwiczenia. Pierwiastki. Odcinek 2.

1. Oblicz:

a)\ 2+\sqrt{49}
Rozwiązanie

9

b)\ 20-\sqrt{13}
Rozwiązanie

7

c)\ 100+\sqrt{400}
Rozwiązanie

120


2. Oblicz, pozbywając się pierwiastków.

a)\ \sqrt{36\cdot9}
Rozwiązanie

18

b)\ \sqrt{3\cdot75}
Rozwiązanie

15

c)\ \sqrt{0,64\cdot0,01}
Rozwiązanie

0,08


3. Doprowadź do najprostszej postaci:

a)\ \sqrt{\frac{3}{7}}\cdot\sqrt{21}
Rozwiązanie

3

b)\ \sqrt{0,04}:\sqrt{0,25}
Rozwiązanie

0,4

c)\ \sqrt{2500:900}
Rozwiązanie

\frac{5}{3}