Odcinek 8a, 8b. Wykresy funkcji w układzie kartezjańskim